WEBER SENSORS - CAPTOR

Weber Sensors ltd. е германски производител на сензори предлагани под търговската марка CAPTOR. В производствената номенклатурата можете да откриете следните групи сензори: флуидни сензори за поток, регистриране на горещ метал, индуктивни сензори с голям обхват.