SCHMIDT Technology

SCHMIDT Technology e германска компания – производител на флуидни сензори за измерване на поток на газове, както и оборудване за обработка на изходните им сигналите. Продуктите на фирмата намират приложения във всички области на индустрията.