MOLLET Fullstandtechnic

MOLLET Füllstandtechnik GmbH е германска компания, която от 1983г. разработва и произвеждаоборудване за управление на процесите в силози за сухи насипни материали.
Компанията произвежда следните групи продукти: ниво сигнализатори, линейно-измервателни сензори за ниво, интелигентни системи за присъединяване.