BD SENSORS

BD | SENSORS GmbH. e германска компания, основана през1994 г. Фокусирана е в производството на високо качествена и надеждна техника за измерване на налягане и вакум, както и обработка на сигналите. Работния обхват на уредите е от -1000 mbar до 6000 bar. Приложенията им обхващат всички отрасли на съвременната промишленост.