Приложение

Хранителна индустрия

Керамична индустрия

Вятърна енергия

Циментова индустрия

Нефтена индустрия

Селско стопанство

Химическа индустрия

Фармацевтична индустрия

Цигарена индустрия

Металообработване

Автомобилна индустрия

Стъклообработка

Силози

Производство на хартия

Пълнене на бутилки

Производство на пластмасови бутилки

Електропроизводство

Пречистване на вода

Обработка на дърво

Минна индустрия

Корабна индустрия